Privacyverklaring Inspel

Ik, Madeleine Wulff van Inspel, vind het belangrijk dat jouw privacy zorgvuldig in acht wordt genomen. Daarom leg ik uit hoe ik vanuit ‘Speel wie je Bent’, ‘Inspelen op de zaak’ en ‘Interacties’ van Inspel, met de verwerking van jouw persoonsgegevens omga. Ook mijn one-pager sites ‘Clownsopleidingen.nl’, 'Permoto.nl' en Voorstellingvoorkinderen.nl' vallen hieronder. In deze privacyverklaring leg ik uit waarvoor ik verantwoordelijkheid neem.

Mocht iets onduidelijk of onvolledig overkomen, dan hoor ik dat graag van je, zodat ik dat naar tevredenheid kan bijstellen!

Contactgegevens Inspel:

Adres: Zuideinde West 3, 8278 AP Kamperveen
Website: www.inspel.nl
Emailadres: info@inspel.nl
Mobiel: 06-16448660
KvK: Zwolle 32088175

Btw-nummer Speel wie je Bent: 817995638 B01

Madeleine Wulff is de functionaris gegevensbescherming van Inspel.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Inspel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.  Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@inspel.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Links naar andere website

Het internet is een samenhangend geheel van pagina's die naar elkaar linken. Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn eigen website. Wanneer je op een link naar een andere website klikt, dan houdt daar mijn verantwoordelijkheid op. Je bent op mijn website zolang je de blauwe balk met mijn logo in beeld ziet. Ook is dat te zien aan de adresbalk waar altijd dit te zien is: https://www.inspel.nl

Foto’s, filmpjes, social media

Soms plaats ik een foto op onze site. Altijd in overleg en met goedkeuring van de personen die daarop afgebeeld staan. Heel soms deel ik wat op social media*. Dit gaat dan om een blog van mijzelf of een filmpje over een voorstelling die ik zelf, of samen met mijn man Roelant de Vletter, heb gespeeld. Ook daarover maken we van tevoren mondelinge afspraken, of per mail. Mocht je jezelf herkennen op een foto of filmpje en willen dat we die verwijderen: laat het ons graag zo spoedig mogelijk weten, zodat we die kunnen verwijderen. Wij willen graag dat je er (nog steeds) volledig achter staat als wij iets van jou op de site vermelden of tonen.

*Om te weten hoe bedrijven omgaan met privacy, verwijs ik graag naar de volgende websites: Facebook, LinkedIn, Youtube

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Inspel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Afhandelen van betalingen
Verzenden van mails of nieuws(brieven)
Telefonisch contact opnemen, indien gewenst
Toesturen van post, indien gewenst
Verwerken van persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte
IP-adressen verzamel ik alleen om mensen die het contactformulier of mijn website misbruiken, de toegang tot de website te ontzeggen. Denk hierbij aan SPAM bij de blogs of ongewenste post via het contactformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik werk samen of apart en we nemen alleen samen, apart, of samen met de klanten beslissingen.
Inspel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (één van ons dus) tussen zit.
Inspel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

- Mailchimp
- Beheersysteem website

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Inspel bewaart je persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt altijd aangeven als je wilt dat jouw gegevens uit de mail- of adressenbestanden worden verwijderd en dan voer ik dat gelijk uit. Vanwege mijn administratieve verplichting bewaar ik facturen zolang als wettelijk nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Inspel draagt er zorg voor dat jouw gegevens binnen de bestanden van Inspel blijven. Dezen worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (zoals bij het versturen van nieuwsbrieven), sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Inspel is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ik geef of verkoop je persoonsgegevens nooit aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van jouzelf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Als Inspel cookies gebruikt, dan alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inspel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inspel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Inspel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Inspel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Madeleine via info@inspel.nl.