Privacyverklaring Inspel

Wij, Roelant de Vletter en Madeleine de Vletter-Wulff van Inspel, vinden het belangrijk dat jouw privacy zorgvuldig in acht wordt genomen. Daarom leggen we uit hoe we vanuit ‘Speel wie je Bent’, ‘Inspelen op de Zaak’ en ‘Interacties’ van Inspel, met de verwerking van jouw persoonsgegevens omgaan. Ook onze one-pager site ‘Clownsopleidingen.nl’ valt hieronder. In deze privacyverklaring leggen we uit waarvoor wij verantwoordelijkheid nemen.

Mocht iets onduidelijk of onvolledig overkomen, dan horen we dat graag van je, zodat we dat naar tevredenheid kunnen bijstellen!

Contactgegevens Inspel:

Adres: Zuideinde West 3, 8278 AP Kamperveen
Website: www.inspel.nl
Emailadres: info@inspel.nl
Telefoon: 0525-622007
Mobiel: 06-16448660
KvK: Zwolle 32088175

Btw-nummer Speel wie je Bent: 817995638 B01

Roelant de Vletter en Madeleine de Vletter-Wulff zijn de functionarissen gegevensbescherming van Inspel.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Inspel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inspel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Links naar andere website

Het internet is een samenhangend geheel van pagina's die naar elkaar linken. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor onze eigen website. Wanneer je op een link naar een andere website klikt, dan houdt daar onze verantwoordelijkheid op. Je bent op onze website zolang je de blauwe balk met ons logo in beeld ziet. Ook is dat te zien aan de adresbalk waar altijd dit te zien is: https://www.inspel.nl

Foto’s, filmpjes, social media

Soms plaatsen we een foto op onze site. Altijd in overleg en met goedkeuring van de personen die daarop afgebeeld staan. Heel soms delen we wat op social media*. Dit gaat dan om een blog van ons of een filmpje over een voorstelling die we hebben gespeeld. Ook daarover maken we van tevoren mondelinge afspraken, of per mail. Mocht je jezelf herkennen op een foto of filmpje en willen dat we die verwijderen: laat het ons graag zo spoedig mogelijk weten, zodat we die kunnen verwijderen. Wij willen graag dat je er (nog steeds) volledig achter staat als wij iets van jou op onze site vermelden of tonen.

*Om te weten hoe bedrijven omgaan met privacy, verwijzen wij graag naar de volgende websites: Facebook, LinkedIn, Youtube

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Inspel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Afhandelen van betalingen
Verzenden van mails of nieuws(brieven)
Telefonisch contact opnemen, indien gewenst
Toesturen van post, indien gewenst
Verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte
IP-adressen verzamelen we alleen om mensen die ons contactformulier of onze website misbruiken de toegang tot de website te ontzeggen. Denk hierbij aan SPAM bij de blogs of ongewenste post via ons contactformulier.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij werken samen of apart en we nemen alleen samen, apart, of samen met onze klanten beslissingen.
Inspel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (één van ons dus) tussen zit.
Inspel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

- Mailchimp
- Beheersysteem website

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Inspel bewaart je persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt altijd aangeven als je wilt dat jouw gegevens uit onze mail- of adressenbestanden worden verwijderd en dan voeren we dat gelijk uit. Vanwege onze administratieve verplichting bewaren wij facturen zolang als wettelijk nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Inspel draagt er zorg voor dat jouw gegevens binnen de bestanden van Inspel blijven. Dezen worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals bij het versturen van nieuwsbrieven), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Inspel is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij geven of verkopen je persoonsgegevens nooit aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van jouzelf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Als Inspel cookies gebruikt, dan gebruiken we alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inspel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar info@inspel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Inspel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inspel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Roelant en Madeleine via info@inspel.nl.