Contactclownspel

De contactclown is een clown die het spel laat ontstaan vanuit het zorgvuldig opgebouwde contact met de kwetsbare medemens. De zieke, dementerende, gehandicapte, jonge of stervende medemens voelt zich daardoor veilig. Het spel blijft voortdurend afgestemd op de situatie zoals die op dat moment is, waardoor de ander zich gezien en gerespecteerd voelt. Madeleine waarborgt zowel de ernst als de humor in haar contactclownspel en zet naast haar diversiteit aan spelmogelijkheden ook haar muzikaliteit in, daar waar dat gepast en gewenst is.

Contactclown Malle

Madeleine is contactclown Malle. Malle is gekleed in gepast kleurige kleding en zij draagt een rode neus: het symbool van beschikbaarheid voor contact vanuit het hart. Zij komt de kamer binnen met harpspel en informeert of haar bezoek gelegen komt. Als dat zo is, maakt zij eerst contact met degene voor wie zij op bezoek komt en vervolgens laat zij vanuit een veilige situatie meer of minder uitbundig spel ontstaan, al naar gelang het moment zelf dat toelaat. Daardoor voelt de bezochte medemens zich aangesproken in wie zij of hij werkelijk is, los van de kwetsbare situatie waarin zij of hij zich op dat moment bevindt. Er ontstaat ontroering, blijdschap, of een gevoel van bevrijding, dat meestal nog lang naklinkt bij de zieke, dementerende, gehandicapte of stervende medemens...

Clownsspel in een hospice

Madeleine speelde in verschillende verpleeg- en zorginstellingen. Zij heeft onder andere jarenlange ervaring opgebouwd in spel voor mensen in hun laatste levensfase. De contacten die in een hospice ontstaan zijn heel bijzonder en dierbaar voor de gasten die daar prijs op stellen. Destijds, toen Malle vijf jaar lang samen met haar man in hospice Celepoort speelde (ziekenhuis De Weezenlanden in Zwolle), formuleerde afdelingshoofd Janet Schoemaker hun clownsbezoek als volgt: "Jullie geven op een unieke, positieve en liefdevolle manier aandacht aan onze cliënten. Jullie bezoeken zijn lichtpuntjes voor de mensen". Vaak vragen mensen zich in eerste instantie af wat clowns nou in een hospice kunnen betekenen. Tijdens een eerste contact wordt al snel duidelijk wat de meerwaarde is en naar een vervolgbezoek wordt vaak uitgekeken. Familieleden van overledenen bedanken met zinnen als: "Je wordt door deze clowns uit de werkelijkheid getild om even in een 'andere werkelijkheid' te zijn, dat is een beetje feest: een 'wondertje'! ", of: "...ik heb genoten van hoe respectvol jullie met mijn vader omgingen. Dat zal ik nooit vergeten...", of "Jullie hebben er voor gezorgd dat ondanks alle ellende waar mijn vrouw inzat, ze toch nog een paar momenten van plezier had. De laatste keer dat jullie bij haar waren is de laatste keer dat ik haar heb zien lachen. Dat is een zeer waardevol moment in mijn herinneringen en ik zal dat nooit vergeten." En: "Ik hoop uit de grond van mijn hart dat jullie net zoveel voor anderen kunnen betekenen als wat jullie voor ons hebben betekend."

Voor de bezoeken in het hospice wordt een prijs afgesproken die haalbaar is voor de familie. Soms worden zij bekostigd door giften van buitenaf, of door schenkingen van particulieren, fondsen, of bedrijven. Alle financiële bijdragen zijn van harte welkom voor het continueren van clownsbezoeken!

Schrijf je in