Contactclownspel

De contactclown is een clown die het spel laat ontstaan vanuit het zorgvuldig opgebouwde contact met de kwetsbare medemens. De zieke, dementerende, gehandicapte, jonge of stervende medemens voelt zich daardoor veilig. Het spel blijft voortdurend afgestemd op de situatie zoals die op dat moment is, waardoor de ander zich gezien en gerespecteerd voelt. Roelant en Madeleine waarborgen zowel de ernst als de humor in hun contactclownspel en zetten naast hun diversiteit aan spelmogelijkheden ook hun muzikaliteit in, daar waar dat gepast en gewenst is.

Contactclownduo Mop & Malle

Roelant is contactclown Mop en Madeleine is contactclown Malle. Mop & Malle zijn gekleed in gepast kleurige kleding en zij dragen een rode neus: het symbool van beschikbaarheid voor contact. Zij komen samen de kamer binnen met harpspel van Madeleine en Roelant informeert altijd of hun bezoek gelegen komt. Als dat zo is, maken zij eerst contact met degene voor wie zij op bezoek komen en vervolgens laten zij vanuit een veilige situatie meer of minder uitbundig spel ontstaan, al naar gelang het moment zelf dat toelaat. Daardoor voelt de bezochte medemens zich aangesproken in wie hij werkelijk is, los van de kwetsbare situatie waarin hij zich op dat moment bevindt. Er ontstaat ontroering, blijdschap, of een gevoel van bevrijding, dat meestal nog lang naklinkt bij de zieke, dementerende, gehandicapte of stervende medemens...

Clownspel in het hospice

Roelant en Madeleine spelen in verschillende verpleeg- en zorginstellingen. Zij hebben onder andere jarenlange ervaring opgebouwd in spel voor mensen in hun laatste levensfase. De contacten die in een hospice ontstaan zijn heel bijzonder en dierbaar voor de gasten die daar prijs op stellen. Afdelingshoofd Janet Schoemaker van hospice Celepoort (ziekenhuis De Weezenlanden in Zwolle) formuleerde het bezoek van Clown Mop en Clown Malle als volgt: "Jullie geven op een unieke, positieve en liefdevolle manier aandacht aan onze cliënten. Jullie bezoeken zijn lichtpuntjes voor de mensen". Vaak vragen mensen zich in eerste instantie af wat clowns nou in een hospice kunnen betekenen. Tijdens een eerste contact wordt al snel duidelijk wat de meerwaarde is en naar een vervolgbezoek wordt vaak uitgekeken. Familieleden van overledenen bedanken met zinnen als: "Je wordt door Clown Mop en Clown Malle uit de werkelijkheid getild om even in een 'andere werkelijkheid' te zijn, dat is een beetje feest! Een 'wondertje' ", of: "...ik heb genoten van hoe respectvol jullie met mijn vader omgingen. Dat zal ik nooit vergeten...", of "Jullie hebben er voor gezorgd dat ondanks alle ellende waar mijn vrouw inzat, ze toch nog een paar momenten van plezier had. De laatste keer dat jullie bij haar waren is de laatste keer dat ik haar heb zien lachen. Dat is een zeer waardevol moment in mijn herinneringen en ik zal dat nooit vergeten." En: "Ik hoop uit de grond van mijn hart dat jullie net zoveel voor anderen kunnen betekenen als wat jullie voor ons hebben betekend."

Voor de bezoeken in het hospice wordt een prijs afgesproken die haalbaar is voor de familie. Soms worden zij bekostigd door giften van buitenaf, of door schenkingen van particulieren, fondsen, of bedrijven. Alle financiële bijdragen zijn van harte welkom voor het continueren van hun clownbezoeken!

Schrijf je in