Dynamische Oordeelsvorming met spel en beweging

Wil je een andere kijk krijgen op een probleem of vraag waar je mee rondloopt? Dan kan deze cursus daar op inzichtelijke en speelse wijze bij helpen.

Krijg hiertoe eerst helder waar het om draait bij dynamische oordeelsvorming. En kom innerlijk en uiterlijk in beweging met verschillende spelvormen en de bewegingsvorm team-euritmie.

Vervolgens kun je de inzicht- en uitzicht gevende werking van de basistoepassing ‘probleemverkenning’ ervaren. En ten slotte bewerkstellig je het omvormingsproces 'van probleem naar project', vanuit elementaire vragen.

Je leert om op een dynamische manier met een vraagstuk om te gaan, zodat je dit daarna ook zelf kunt toepassen met introvisie.

Neem contact op als je belangstelling hebt voor deze training!
Kosten: 110 euro pp

Deze cursus wordt op vraag gegeven door Madeleine Wulff
Zie ook haar site Permoto.nl

Zij is geregistreerd trainer dynamische oordeelsvorming bij stichting Dialoog.

Archief Evenementen - Stichting Dialoog -  Stichting Dialoog

 

 

Schrijf je in