Dynamische Oordeelsvorming met spel en beweging

Wil je een andere kijk krijgen op een probleem of vraag waar je mee rondloopt? Dan kan deze cursus daar op inzichtelijke en speelse wijze bij helpen.

Krijg hiertoe eerst helder waar het om draait bij dynamische oordeelsvorming. En kom innerlijk en uiterlijk in beweging met verschillende spelvormen en de bewegingsvorm bedrijfseuritmie…

Vervolgens kun je de inzicht- en uitzicht gevende werking van de basistoepassing ‘probleemverkenning’ ervaren. En ten slotte bewerkstellig je het omvormingsproces 'van probleem naar project', vanuit elementaire vragen.

Je leert om op een dynamische manier met een vraagstuk om te gaan, zodat je dit daarna ook zelf kunt toepassen bij introvisie.

Deze cursus wordt gegeven door Madeleine de Vletter-Wulff.
Zij is geregistreerd trainer dynamische oordeelsvorming bij stichting Dialoog.

Zie ook de agenda van Dialoog

Archief Evenementen - Stichting Dialoog -  Stichting Dialoog

Datum: zaterdag 16 februari

Tijden: koffie/thee vanaf 10.30 uur; cursus 11.00 - 16.00 uur

Kosten: € 90

Schrijf je in