Opleiding tot Contactclown

Madeleine ontwikkelde vanaf 2004 een clownsopleiding voor mensen die Contactclown willen worden. De opleiding tot clown is zowel breed als compact te noemen en geeft de mogelijkheid om je te scholen in vaardigheden die voor een Contactclown belangrijk zijn. Na het doorlopen van de basis clownsscholing van minimaal zes maanden, kan je één of meer verdiepingen doen en je specialiseren in spel voor een doelgroep van jouw keuze. Dat duurt ongeveer drie maanden. Wanneer je daarbij voldoende contactvaardigheden, spelcreativiteit en clowneske vermogens ontwikkelt en dit zelfstandig kunt uitvoeren, ontvang je een certificaat als Contactclown. Daarna kan je je uiteraard nog verder kwalificeren. En voor wie dat wil, kijken we wat nodig is om je vervolgens als 'Ontmoetings-Kunstenaar' aan te sluiten bij Stichting Dichterbij-Clown.

De clownsopleiding tot Contactclown

Deze opleiding tot clown is bedoeld voor mensen die vanuit hun authenticiteit zichtbaar willen worden. Je schoolt je  vermogens en ontwikkelt vaardigheden om in respectvol contact te gaan met je kwetsbare medemens met dementie, met mensen met een verstandelijke beperking en kinderen. Zodat deze zich veilig voelt, maar ook volledig gezien. Vanuit dat respectvolle contact ontstaat afgestemd clownesk spel, waardoor die medemens even los komt van zijn of haar dagelijkse beslommeringen en patronen. Door de positieve aandacht die je daarbij geeft, kan de ziel van die ander een nieuw, onverwacht, of vrolijk sprongetje maken, dat nog lang bij hen blijft naklinken...!

Wat je tijdens deze clownsopleiding leert

Vanuit zelfkennis leer je hoe je op prettige en speelse wijze sturing kunt geven aan je eigen emoties. En hoe je op respectvolle, afgestemde en clowneske wijze, onbevangen kunt inspelen op emoties van je zeer kwetsbare medemens. Je geeft vorm aan jouw authentieke clown en vindt een clownsnaam en voor jou kloppende kleding. Tijdens de bijbehorende stages word je als clown gecoacht in je spel: met mensen met dementie in een verpleeghuis, met mensen met een verstandelijke beperking in een instelling en met kinderen van vier tot twaalf jaar in een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Ten slotte maak je een clownsact van een thema dat je tijdens deze opleiding bij jezelf herkent en je speelt die act twee keer voor door jullie zelf gekozen publiek. De verdiepingsscholing die je daarna kan doen, consolideert wat je in de basisscholing geleerd hebt en daarbij leer je de finesses van de Contactclown vaardigheden.

Voor wie de clownsopleiding bedoeld is

Deze scholing voor clowns is bedoeld voor iedereen die stappen wil zetten op zijn of haar ontwikkelingspad tot Ontmoetings-Kunstenaar. Voor zowel mensen die hun eigen clown willen leren kennen, als voor mensen die van plan zijn om hun clownsvaardigheden beroepsmatig in te zetten. Ieder volgt de opleiding op zijn of haar eigen niveau en met een eigen doel.

Wat je er mee kunt

Na de scholing tot basisclown krijg je een getuigschrift. Je kan dan uiteraard al gaan spelen in de praktijk. Bovendien kan je daarna een verdiepingsscholing doen in één van de aangeboden richtingen: bijvoorbeeld als clown voor zieke kinderen, voor kinderen en jongeren in een asielzoekerscentrum, of als clown met muziek in de zorg. Hierna krijg je een certificaat Contactclown. Daarna kun je je nog verder kwalificeren als Contactclown/Ontmoetings-Kunstenaar voor de stervende medemens of voor kinderen met psychiatrische gedragsproblematieken, met autisme, of nog anders. Als je je wilt aansluiten bij stichting Dichterbij-Clown, dan heb je een kwalificerings-certificaat nodig van Inspel om je bij de stichting te kunnen aanmelden. 

Je kunt je ook nascholen tot Rouwclown: een Ontmoetings-Kunstenaar die inspeelt op situaties waarbij de emoties van rouw een grote rol spelen. Die kun je inzetten voor mensen die in een hospice zijn, of in een thuissituatie met een gezin waarbij rouw een rol speelt. Of rondom een uitvaart. Af na het sterven van een dierbare.

Opbouw clownsopleiding tot Contactclown

De clownsopleiding is opgebouwd uit de volgende drie modules:

I.  ONTDEK DE CLOWN DIE JE BENT
Hierin ontdek je de pure en authentieke clown in jezelf, die we verder ontwikkelen tot Contactclown.

II. CONTACTCLOWN VAARDIGHEID, bestaande uit drie onderdelen: 
     * Clownsspel voor onze medemens met een verstandelijke beperking; 
     * Clownsspel voor kinderen;
   
  * Clownsspel voor onze medemens met dementie

Hierin oefen je de clownsvaardigheden die nodig zijn om vanuit het contact in pure verbinding te gaan als clown.
Tijdens dit onderdeel spelen we bij mensen met dementie, bij mensen met een verstandelijke beperking en bij kinderen. Op een door mij georganiseerde en begeleide stageplek kun je het geleerde gelijk omzetten in de praktijk!

III. VOORSTELLING VAN CLOWNS ACTS
Hierin maak je een persoonlijke act en speel je samen met je clownscollega's verschillende gezamenlijke acts: duo's trio's, met z'n allen... zodat het een bijzondere voorstelling wordt. De twee presentaties (op een vrijdagavond en een zaterdagmiddag) worden uitgevoerd in een zaal met podium voor door ons zelf uitgenodigd publiek.

Data en prijs Clownsopleiding: 

I. ONTDEK DE CLOWN DIE JE BENT - deelprijs € 350
-neem contact op als je met de volgende opleiding mee wilt doen! 

II. CONTACTCLOWN VAARDIGHEID:

a.*Clownsspel voor mensen met een verstandelijke beperking - deelprijs € 780
Hieraan kan je deelnemen als je 'Ontdek de clown die je bent' hebt gedaan:

b.*Clownsspel voor kinderen - deelprijs € 780
Hieraan kan je deelnemen als je Contactclownvaardigheid a. hebt gedaan:

c.*Clownsspel voor mensen met dementie- deelprijs € 780 
Hieraan kan je deelnemen als je Contactclownvaardigheid a. en b. hebt gedaan:

III. VOORSTELLING VAN CLOWNSACTS - deelprijs € 1.100
Hieraan kan je deelnemen als je 'Ontdek de clown die je bent' doet of hebt gedaan:
-twee individueel af te spreken act-coachings
-de woensdagen 12 en 26 juni; 3 en 17 juli
-vrijdag 12 juli en zaterdag 13 juli
*de voorstellingen zijn op vrijdagavond 12 juli om 19.00 uur en op zaterdagmiddag 13 juli om 15.00 uur 

Als je alles in één keer betaalt dan krijg je korting en kost deze Clownsopleiding € 3.600 pp 


Gratis kennismaking 'Speel je clown tevoorschijn'

Eerstvolgende datum in overleg, of zie de agenda
Op een kennismakingsochtend, -middag of -avond kun je komen ervaren of de clownsopleiding tot Contactclown iets voor jou is. We doen verschillende dingen en je kunt vragen stellen. Laat even weten als je daar belangstelling voor hebt, dan stuur ik je een bevestiging toe met de benodigde informatie.


Speeldag 'Speel wie je bent', kan ook ter kennismaking

zaterdag 4 mei - kosten € 110 ; neem contact op voor de volgende mogelijkheid
Door deze dag te doen maak je kennis met het clownswerk: we doen van alles, waardoor je een indruk krijgt van de soort clown die ik opleid en van andere mogelijkheden die je bij Inspel kunt doen, zoals Speelse Levenskunst.

 

Vervolgopleidingen

*Muziek & Spel in de zorg: 5 vrijdagen in februari, maart en april 2024
*Spel voor kinderen in een asielzoekerscentrum
*Spel voor getraumatiseerde en zieke kinderen: najaar 2024 op maandagen 
*Spel voor kinderen met een psychiatrische problematiek
*Spel voor jongvolwassenen met autisme: 5 vrijdagen in april en mei 2024
*Spel voor doof/blinde kinderen: 4 vrijdagen in mei, juni en juli 2024

 

Scholing Rouwclown 

Zeven keer op doordeweekse dagen; drie zaterdagen; een persoonlijke coaching: kosten € 1.400
-start volgende opleiding: najaar 2024
-geschikt voor mensen die al een opleiding Contactclown hebben afgerond en voldoende spelervaring hebben
-neem contact op als je wilt overleggen of de opeiding en ervaring die je hebt geschikt is, of mogelijk nog aangevuld moet worden.

Vervolgscholing Rouwclown:
Maatwerk in overleg - geschikt voor mensen die de Scholing Rouwclown hebben gedaan.

Zie ook mijn site over het werk van de rouwclown: RondomRouwen

 

- NB: - wijzigingen voorbehouden -

Schrijf je in