Opleiding tot Contactclown

Madeleine de Vletter-Wulff heeft vanaf 2004 een clownsopleiding ontwikkeld voor mensen die Contactclown willen worden. De opleiding tot clown is zowel breed als compact te noemen en geeft de mogelijkheid om je te scholen in de vaardigheden die voor een Contactclown van belang zijn. Na het doorlopen van deze scholing kun je één of meer 'Vervolgopleidingen' doen. Degenen die tijdens de clownsopleiding voldoende contactvaardigheden, spelcreativiteit en clowneske vermogens hebben ontwikkeld, ontvangen een certificaat. Daarmee kun je je als Contactclown aansluiten bij de Stichting Dichterbij-Clown.

De clownsopleiding tot Contactclown

Deze opleiding tot clown is bedoeld voor mensen die vanuit hun authenticiteit zichtbaar willen worden als clown. Zij gaan in respectvol contact met hun dementerende, gehandicapte en jonge medemens, zodat deze zich veilig voelt, maar ook volledig gezien. Vanuit dat respectvolle contact ontstaat afgestemd clownesk spel, waardoor die medemens even los komt van zijn of haar dagelijkse beslommeringen en patronen. Door de positieve aandacht die daarbij gegeven wordt, kan de ziel van die ander een nieuw, onverwacht, of vrolijk sprongetje maken, dat nog lang blijft naklinken...!

Wat je tijdens deze clownsopleiding leert

Je leert jezelf kennen en je leert hoe je op prettige wijze sturing kunt geven aan je eigen emoties, zodat je op respectvolle, afgestemde en clowneske wijze, onbevangen kunt inspelen op emoties van je kwetsbare medemens. Je geeft vorm aan jouw authentieke clown met een clownsnaam en kleurige kleding. Tijdens de bijbehorende stages word je als clown gecoacht in het spel met dementerenden in een verpleeghuis, met gehandicapten in een instelling en met kinderen van twee tot twaalf jaar in een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Ten slotte maak je een clownsact van een thema dat je tijdens deze opleiding bij jezelf ontdekt en je speelt dat twee keer voor publiek.

Voor wie de clownsopleiding bedoeld is

Deze scholing tot clown is bedoeld voor iedereen die stappen wil zetten op zijn of haar clownspad. Voor zowel mensen die hun eigen clown willen leren kennen als voor mensen die van plan zijn om hun clown beroepsmatig in te zetten. Ieder volgt de clownsopleiding op zijn of haar eigen niveau.

Wat je er mee kunt

Na deze scholing tot clown krijg je een getuigschrift en dan kun je een vervolgopleiding doen van ongeveer drie maanden, in één van de aangeboden richtingen: als clown voor dementerenden, voor gehandicapten, voor zieke kinderen, voor kinderen en jongeren in een asielzoekerscentrum. Daarna kun je je nog verder specialiseren als clown voor de stervende medemens of voor kinderen met psychiatrische gedragsproblematieken, of nog anders. Je kunt je ook bijscholen tot Rouwclown.

Opbouw clownsopleiding tot Contactclown

De clownsopleiding is opgebouwd uit de volgende trajecten, die je gelijktijdig of na elkaar kunt volgen:

0. De opmaat ONTDEK DE CLOWN DIE JE BENT, die uit enkele cursusdagen bestaat.

I. Het traject SPEELSE LEVENSKUNST, van acht zaterdagen.

II. Het traject CONTACTCLOWN VAARDIGHEID bestaat uit twaalf dagen clownsopleiding, plus een persoonlijk af te spreken coaching. Deze twaalf dagen zijn onderverdeeld in drie blokken van vier keer:
-'Clownsspel voor Dementerenden';
-'Clownsspel voor Gehandicapten'; 
-'Clownsspel voor Kinderen'.
We gaan drie keer per blok naar een stageplek, zodat je het geleerde gelijk kunt omzetten in de praktijk!

III. Het traject VOORSTELLING VAN CLOWNS ACTS bestaat uit vijf zaterdagen, een vrijdag en twee persoonlijk af te spreken actcoachings. De twee presentaties, die op een vrijdagavond en een zaterdagmiddag hiervan zijn, worden in de zaal van Speel wie je bent in Kamperveen gegeven en zijn gratis te bezoeken: geef even aan als je wilt komen kijken!

Gratis kennismaking 'Speel je clown tevoorschijn'

Eerstvolgende datum: 14 september 2019
Op een kennismakingsochtend, -middag of -avond kun je komen ervaren of de clownsopleiding tot Contactclown iets voor jou is. We doen verschillende dingen en je kunt vragen stellen. Laat even weten als je daar belangstelling voor hebt, dan stuur ik je een bevestiging toe met de benodigde informatie.

Speeldag 'Speel wie je bent', kan ook ter kennismaking

Eerstvolgende datum: 21 september 2019
Met deze dag start zowel het traject Speelse Levenskunst, als de Opmaat van de clownsopleiding. Door deze dag te doen kun je 'uitproberen' of dit iets voor jou is. Mocht je dan verder willen, dan kan dat, omdat je al begonnen bent!

Opmaat clownsopleiding 'Ontdek de clown die je bent'

Eerstvolgende data: 21 en 28 september en 5 oktober 2019
Tijdens deze scholing ontdek je wat voor soort clown je bent: welke kleding bij je past, welke naam, wat je al in huis hebt als Contactclown. Mocht je daarna besluiten om de opleiding te vervolgen met de clownsvaardigheden, dan kan dat.

Data en prijs trajecten van de Clownsopleiding 

Opmaat 'Ontdek de Clown die je bent' - deelprijs € 300
-21, 28 september; 5 oktober 2019

Traject 'Speelse Levenskunst' - deelprijs € 800 
-21 september, 12 oktober, 23 november 2019; 18 januari, 29 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei 2020

Traject 'Contactclown Vaardigheid' - deelprijs € 1.350
Clownsspel voor Dementerenden: 19, 25/26* oktober; 8/9, 15/16 november 2019
Clownsspel voor Gehandicapten: 30 november; 6/7, 13/14, 20/21 december
Clownsspel voor Kinderen: 25 januari, 31 jan/1 feb, 14/15, 21/22 februari 2020
Plus een individueel af te spreken clownscoaching.
NB: *je kunt dus kiezen uit een vrijdag of een zaterdag voor de opleidingsdagen waar een '/' staat!

Traject 'Presentatie van Clowns Acts' - deelprijs € 900
-30 mei; 6, 13, 19, 20, 27 juni
Plus twee individueel af te spreken actcoachings.

NB: Als je alle trajecten doet, dan krijg je korting en betaal je voor deze Clownsopleiding € 3.100 pp 

Presentatie Clowns Acts van de clowns die de opleiding nu volgen:

*vrijdagavond 14 juni om 19.00 uur; de zaal is vanaf 18.30 uur open
*zaterdagmiddag 15 juni om 15.00 uur; de zaal is vanaf 14.30 uur open 

NB: meld je even aan, zodat we rekening kunnen houden met je komst!

Zomer Clownsopleiding tot Contactclown

-deze komt overeen met het Traject Contactclownvaardigheid, plus de eerste helft van Speelse Levenskunst. Neem contact op voor data!

Vervolgopleiding

Muziek & Spel in de Zorg:
Neem contact op voor de data in het voorjaar van 2020
 

Clownsspel voor kinderen in een Asielzoekerscentrum en voor gehandicapte volwassenen:
*20, 30 september; 7, 14, 21, 28 oktober; 11, 25 november; 9 december 2019
Plus een persoonlijke coaching voor je Contactclown.
De kosten zijn € 1.100

Opleiding Rouwclown:
Neem contact op voor de mogelijkheden in het najaar van 2019 of voor het voorjaar van 2020

Schrijf je in