Opleiding tot Contactclown

Madeleine ontwikkelde vanaf 2004 een clownsopleiding voor mensen die Contactclown willen worden. De opleiding tot clown is zowel breed als compact te noemen en geeft de mogelijkheid om je te scholen in vaardigheden die voor een Contactclown belangrijk zijn. Na het doorlopen van deze clownsscholing kun je één of meer 'Vervolgopleidingen' doen en je specialiseren in spel voor een doelgroep van jouw keuze. Wanneer je daarbij  voldoende contactvaardigheden, spelcreativiteit en clowneske vermogens ontwikkelt en dit zelfstandig kunt uitvoeren, ontvang je een certificaat. Met dit certificaat kun je je als Contactclown aansluiten bij Stichting Dichterbij-Clown.

De clownsopleiding tot Contactclown

Deze opleiding tot clown is bedoeld voor mensen die vanuit hun authenticiteit zichtbaar willen worden. Zij scholen hun vermogens en ontwikkelen vaardigheden om in respectvol contact te gaan met hun dementerende, gehandicapte en jonge medemens. Zodat deze zich veilig voelt, maar ook volledig gezien. Vanuit dat respectvolle contact ontstaat afgestemd clownesk spel, waardoor die medemens even los komt van zijn of haar dagelijkse beslommeringen en patronen. Door de positieve aandacht die daarbij gegeven wordt, kan de ziel van die ander een nieuw, onverwacht, of vrolijk sprongetje maken, dat nog lang bij hen blijft naklinken...!

Daarom noem ik mensen die  Contactclown worden ook wel 'Ontmoetings-Kunstenaars'. 

Wat je tijdens deze clownsopleiding leert

Vanuit zelfkennis leer je hoe je op prettige en speelse wijze sturing kunt geven aan je eigen emoties. En hoe je op respectvolle, afgestemde en clowneske wijze, onbevangen kunt inspelen op emoties van je kwetsbare medemens. Je geeft vorm aan jouw authentieke clown met een clownsnaam en kleurige kleding. Tijdens de bijbehorende stages word je als clown gecoacht in het spel met dementerenden in een verpleeghuis, met gehandicapten in een instelling en met kinderen van twee tot twaalf jaar in een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Ten slotte maak je een clownsact van een thema dat je tijdens deze opleiding bij jezelf herkent en je speelt die act twee keer voor publiek.

Voor wie de clownsopleiding bedoeld is

Deze school voor clowns is bedoeld voor iedereen die stappen wil zetten op zijn of haar ontwikkelingspad tot Ontmoetings-Kunstenaar. Voor zowel mensen die hun eigen clown willen leren kennen, als voor mensen die van plan zijn om hun clownsvaardigheden beroepsmatig in te zetten. Ieder volgt de opleiding op zijn of haar eigen niveau.

Wat je er mee kunt

Na deze scholing tot clown krijg je een getuigschrift en dan kun je een vervolgopleiding doen van ongeveer drie maanden, in één van de aangeboden richtingen: bijvoorbeeld als clown voor dementerenden, voor gehandicapten, voor zieke kinderen, voor kinderen en jongeren in een asielzoekerscentrum, of als clown met muziek in de zorg. Daarna kun je je nog verder specialiseren als clown voor de stervende medemens of voor kinderen met psychiatrische gedragsproblematieken, of nog anders.

Je kunt je ook nascholen tot Rouwclown: een Ontmoetings-Kunstenaar die inspeelt op situaties waarbij de emoties van rouw een grote rol spelen. Die kun je inzetten voor mensen die in een hospice zijn, of in een thuissituatie waarbij rouw een rol speelt. Of tijdens en na een uitvaart.

Opbouw clownsopleiding tot Contactclown

De clownsopleiding is opgebouwd uit de volgende trajecten, die je gelijktijdig of na elkaar kunt volgen:

0. De 'opmaat' ONTDEK DE CLOWN DIE JE BENT, die uit enkele cursusdagen bestaat.

I. Het traject SPEELSE LEVENSKUNST, van zeven zaterdagen.

II. Het traject CONTACTCLOWN VAARDIGHEID, bestaande uit twaalf dagen clownsopleiding, plus een persoonlijke clownscoaching. Deze twaalf dagen zijn onderverdeeld in drie modules van vier keer:
-'Clownsspel voor Dementerenden';
-'Clownsspel voor Gehandicapten'; 
-'Clownsspel voor Kinderen'.
We gaan drie keer per module naar een door mij georganiseerde en begeleide stageplek, zodat je het geleerde gelijk kunt omzetten in de praktijk!

III. Het traject VOORSTELLING VAN CLOWNS ACTS: dat bestaat uit vier lesdagen, een vrijdag, een zaterdag en twee persoonlijk af te spreken actcoachings.

De twee presentaties (op een vrijdagavond en een zaterdagmiddag) worden in de zaal van Speel wie je bent in Kamperveen gegeven en zijn gratis te bezoeken. Geef even aan als je wilt komen kijken!

Data en prijs trajecten van de Clownsopleiding 

Opmaat 'Ontdek de Clown die je bent' - deelprijs € 300
-de woensdagen 18 en 25 maart, 1 april 2020

Traject 'Speelse Levenskunst' - deelprijs € 700 
-18 januari (komt ook in het najaar), 29 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 16 mei 2020

Traject 'Contactclown Vaardigheid' - deelprijs € 1.485
Clownsspel voor Dementerenden: de woensdagen 22 en 29 april, 13 mei 2020
Clownsspel voor Gehandicapten: de woensdagen 3, 17 en 24 juni 2020
Clownsspel voor Kinderen: data vanaf september 2020
Plus een individueel af te spreken clownscoaching.

Traject 'Presentatie van Clowns Acts' - deelprijs € 930
-23, 30 mei; 13, 19, 20, 27 juni
Plus twee individueel af te spreken actcoachings.
NB: de voorstellingen zijn op vrijdagavond 19 juni en op zaterdagmiddag 20 juni

Als je alle trajecten doet, dan krijg je korting en betaal je voor deze Clownsopleiding € 3.250 pp 

 

Gratis kennismaking 'Speel je clown tevoorschijn'

Eerstvolgende datum: 4 maart 2020
Op een kennismakingsochtend, -middag of -avond kun je komen ervaren of de clownsopleiding tot Contactclown iets voor jou is. We doen verschillende dingen en je kunt vragen stellen. Laat even weten als je daar belangstelling voor hebt, dan stuur ik je een bevestiging toe met de benodigde informatie.

Speeldag 'Speel wie je bent', kan ook ter kennismaking

Eerstvolgende datum: 18 maart 2020 - kosten € 100
Deze dag is de startdag van zowel het traject Speelse Levenskunst, als de Opmaat van de clownsopleiding. Door deze dag te doen kun je 'uitproberen' of dit iets voor jou is. Mocht je dan verder willen, dan kan dat gelijk, omdat je al begonnen bent!

Opmaat clownsopleiding 'Ontdek de clown die je bent'

Eerstvolgende data: 18 en 25 maart, 1 april 2020 - kosten € 300
Tijdens deze scholing ontdek je wat voor soort clown je bent: welke kleding bij je past, welke naam, wat je al in huis hebt als Contactclown. Mocht je daarna besluiten om de opleiding te vervolgen, dan kan dat.

Zomer Clownsopleiding tot Contactclown

Deze komt overeen met het Traject Contactclownvaardigheid, plus de eerste helft van Speelse Levenskunst.
Neem contact op als je belangstelling hebt! 

Vervolgopleidingen

Clownsspel voor kinderen in een Asielzoekerscentrum en voor gehandicapte volwassenen:
Neem contact op als je hiervoor belangstelling hebt!

Scholing Rouwclown: 
Start weer eind maart/begin april 2020 - nog plaats voor 1 deelnemer

Muziek & Spel in de Zorg:
Neem contact op voor de data in het voorjaar van 2020

 

- NB: prijswijzigingen voorbehouden -

Schrijf je in