Speel wie je bent

'Speel wie je bent' bestaat sinds 1 april 2000. Onder deze naam biedt Madeleine Wulff haar programma aan van verschillende cursussen en trainingen, alsook de opleiding tot Contactclown. Daarnaast biedt zij individuele begeleiding en persoonlijke gesprekken. Deze tak van haar bedrijf is bedoeld voor particulieren die zich persoonlijk willen ontwikkelen, met ernst en humor als werkmiddel.

Madeleine:

In de cursussen en jaartrainingen worden clownsoefeningen ingezet om op een directe en plezierige manier meer zicht op jezelf en op je leven te krijgen. Om je bewust te worden van je talenten en vermogens en die vervolgens via kleine acts of andere kunstzinnige vormen zoals zang, dans, of beweging vorm te geven. En dat doe je in eerste instantie vooral voor jezelf, als toegevoegde waarde voor je eigen leven en werkzaamheden.

De clownsopleiding is er vooral voor mensen die zich middels clownswerk willen inzetten voor hun medemens. Zowel voor hen die professioneel Contactclown willen worden, als voor hen die de vaardigheden van de Contactclown willen inzetten voor hun eigen professie: bijvoorbeeld vertellers, leraren of zorgverleners.

De individuele begeleiding (coaching) is er voor mensen die zelf, of als paar, via een persoonlijk traject helderheid wil krijgen over zichzelf, in verhouding tot een bepaald thema, of met betrekking tot hun emoties en die concrete handvatten voor het dagelijks bestaan zoeken.

De clown

De clown waar ik enthousiast voor ben, is de clown die zichzelf is en die daarmee echtheid laat zien. Dat is een clown die veiligheid biedt en die zijn medemens raakt. Hierdoor durft de ander zich te openen en ontstaat er een verbinding tussen beiden, die de basis vormt voor spel en plezier. Zolang de verbinding in het contact er is, voelt de medemens zich gezien en gewaardeerd in wie hij is. Dit uit zich in een gezonde lach, een traan van ontroering, of een diepe zucht. En deze ontmoeting klinkt vaak nog lang na in de ziel van beiden...

In mijn workshops wordt de clown ingezet om als mens meer zichtbaar te worden. De angst om jezelf aan anderen te laten zien, blijkt de grootste angst te zijn. Andere mensen kunnen je uitlachen, boos worden, jou afwijzen, ontslaan en in het ergste geval: je verlaten. Toch is het diepste verlangen in ieder mens om juist WEL gezien en gehoord te worden: door je opvoeders, in je relatie(s), binnen het gezin, op je werk. De clown is daarbij een prettig en veilig middel om stapjes te maken in de verbinding met jezelf en met de ander. Hierdoor treedt er de  verbondenheid op die nodig is om te kunnen samenleven en samenwerken.

Therapie?

Clownswerk is geen therapie, maar werkt wel net zo 'therapeutisch' als bijvoorbeeld het werken in de tuin, het maken van muziek, zingen, dansen of een goed gesprek. Door de oefeningen beleef je veel en word je je bewust van de emoties die daardoor geraakt worden. Je leert om meer 'ja' te zeggen tegen hoe je bent. En dat is de basis voor iedere verandering. Tijdens de workshops wordt er veel gelachen... en alleen dat al, lucht op!

Schrijf je in